Kehittäminen

Tämän vuoden alusta paikallisessa Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa aloitti uusi kehittämispäällikkö Maarit Sinkko.

 • Otan tehtävän innolla vastaan ja haasteellisena, koska olen pankkimme uusin kehittämispäällikkö muutaman vuoden tauon jälkeen, kertoo Maarit, joka on työskennellyt Lohjan konttorissa nyt kolmisen vuotta.
 • Henkilöstö on pankille voimavara ja vahvuus, jota tulee kehittää ja motivoida eteenpäin. Pankkialalla neuvotaan ja autetaan ihmisiä heidän elämänsä tärkeimmissä tilanteissa, ja silloin tulee asiakkaamme voida luottaa meidän osaamiseemme ja ammattitaitoon, kertoo Maarit.
 • Pankissa on aina kehitytty ja kehitetty, mutta tiedostimme esimiestemme kesken, että henkilöstömme kehittäminen ei ollut täysin koordinoitua.
 • Teimme päätöksen organisoida kokonaisuuksien kautta ja nimetä vastuullinen, kuka ottaa vastuun henkilöstömme kokonaisvaltaisesta kehittämisestä niin ettei yksikään konttori tipahda rytmistä, kertoo pankinjohtaja Adrian Candolin.
 • Maarit tulee olemaan se välittäjäaine, joka toimii jatkossa henkilöstön ja esimiesten välissä varmistaen pankin henkilöstön kehittämisen oikean suunnan ja kattavuuden.

Kehitys on jatkuvaa

Pankit kehittävät omaa henkilökuntaansa jatkuvasti, mutta varsinkin rekrytoitaessa uutta henkilökuntaa, on havaittu, että hakijoiden aikaisempi kehityspolku on hyvin vaihteleva ja osaamisalue sen johdosta kapea.

 • Meillä on useampi konttori ja tällä toiminnallamme varmistamme, että jokaisen konttorin valmiudet hoitaa asiakkaita on yhtä korkea ja jokaisella työntekijällämme on oma henkilökohtainen kehitys-ja kurssitussuunnitelmansa, joka koostuu niin pankin sisäisestä koulutuksesta kuin myös ulkopuolisten kouluttajien kursseista ja kouluista, kertoo Maarit.

Kaikille lisää koulutusta

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki on tehnyt päätöksen, että se tukee jokaisen työntekijän itsekehitystä ammatillisesti ja henkilöstöä mm. rohkaistaan ottamaan Finanssialan keskusliiton sijoituspalvelu- ja sijoitusneuvoja tutkinnot, riippumatta toimenkuvastaan. Sijoituspalvelututkinnot ovat osa finanssialan yhteistä itsesääntelyä, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään sijoituspalveluyritysten henkilökunnan osaamisen tasoa sekä´samalla sijoituspalvelualan arvostusta Suomessa.

 • Tavoitteena on, että jokainen kuka meillä neuvoo asiakkaita sijoitusasioissa olisi käynyt vähintään sijoituspalvelututkinnon, kertoo Maarit esimerkkinä koulutuspolun tavoitteista.

Henkilökunnan oma kanava

Maarit kertoo, että henkilökunta on jo nyt alkuvaiheessa tullut hänen luokseen kertomaan omia toiveitaan ja ajatuksiaan omasta kehittämisestä.

 • Se onkin hyvä, että henkilökunta uskaltaa tulla kertomaan omia toiveitaan, joita sitten huomioidaan kun rakennetaan jokaiselle sitä omaa kehityspolkua eteenpäin.
 • Jokainen pankin henkilökuntaan kuuluva omaa omat resurssinsa ja osaamispohjansa, jolle voimme rakentaa lisää.
 • Lisäkoulutuksen tulee olla myös koulutettavalle mielekästä ja motivoivaa, ja siksi jokainen henkilö käsitellään yksilönä ja suunnitelmat personoidaan jokaisen mahdollisuuksien mukaisesti

##Paras asiakaskokemus

 • Meillä on tavoitteena, että asiakas saa meiltä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen, ja se mielessämme meidän tulee sekä kuunnella asiakkaitamme, että elää tässä hetkessä ja edetä kehityksen mukana.
 • Meillä pankissa olemme ylpeitä omasta osaamistasostamme ja esimerkiksi esimiehemme, pankin johto mukaan lukien, ovat suorittaneet vähintään sijoituspalvelututkinnon, kertoo Candolin. Tämä on meidän tapamme osoittaa hyvää esimerkkiä henkilökunnallemme ja samalla osoittaa asiakkaillemme, että osaamistaso, jolla heidän varallisuutta hoidetaan, on parhaimmalla mahdollisella tasolla. Paras mahdollinen taso on asiakkaan ulottuvilla riippumatta siitä, tuleeko hän laina- vai sijoitusneuvotteluun.